Przejdź do stopki

O placówce

Treść

Ośrodek jest placówką publiczną, obejmującą opieką dzieci i młodzież z niepełnosprawnością słuchu oraz niepełnosprawnością intelektualną (za wyjątkiem niepełnosprawności intelektualnej w stopniu znacznym) oraz sprzężoną.


Ośrodek działa w oparciu o przepisy Ustawy o Systemie Oświaty, Statut i regulaminy pracy. Dokumenty znajdują się w sekretariacie lub bibliotece Ośrodka, dostępne do wglądu po uzgodnieniu z dyrekcją placówki.


W strukturze placówki funkcjonuje internat z opieką całodobową. Przyjęcie do internatu jest możliwe na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna.

3972