Przejdź do stopki

Organy placówki

Treść

Organami placówki są:

1)        Dyrektor  – Dorota Danielewicz;

2)        Wicedyrektor – Agata Obrębalska;

3)        Rada Pedagogiczna;

4)        Samorząd Uczniowski;

5)        Rada Rodziców;

Kompetencje poszczególnych organów określa Statut Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku.

3972